ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» (Ο.Δ.Α.Π.) ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τ.Α.Π ). 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) με έδρα την Αθήνα, που έχει συσταθεί με το άρθρο 6 του ν. 4212/1929 (Α’ 240), μετονομάζεται σε «Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (εφεξής Οργανισμός ή Ο.Δ.Α.Π.), αναδιοργανώνεται και διέπεται εφεξής από τον παρόντα νόμο με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής, διαφανούς και αναπτυξιακής διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων της χώρας. 

Ο Ο.Δ.Α.Π. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του Ο.Δ.Α.Π. ορίζεται ως «Hellenic Organization of Cultural Resources Development (HOCRED)» (ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ) 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 25 ΕΤΗ !!!

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 παρ. 13β Ν. 4761/2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 Ν. 3028/2020 ΠΟΥ ΕΘΕΤΕ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑ 5 ΕΤΗ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ 25 ΕΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ !

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ:

13. α. Ο δανεισμός και η προσωρινή εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών των μουσείων της παρ. 2 και των αναγνωρισμένων μουσείων της παρ. 4 επιτρέπονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 25 και της παρ. 11 του άρθρου 34 αντίστοιχα. β. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, επιτρέπεται, για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας και εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους, η μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών μουσείων πλην αυτών της παρ. 2, προκειμένου να εκτεθούν σε μουσεία, μουσειακούς ή εκθεσιακούς χώρους, ιδίως όταν η ονομασία του τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται με ή περιέχει εκείνη του εξάγοντος μουσείου και εκτίθενται μόνο δικές τους συλλογές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι της εξαγωγής, καθώς και η διάρκειά της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη, δυνάμενη να ανανεώνεται ανά πενταετία και έως είκοσι πέντε (25) έτη. Η παρ. 4 του άρθρου 34 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. 

ο νόμος που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως όρισε το διάστημα μακρόχρονης εξαγωγής σε… 25 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης επί 5ετία έως 25 έτη (άρθρο 48 παρ. 13β ν. 4761/2020 ΦΕΚ Α’248/13.12.2020). Άρθρο 48 Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3028/2002 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,

ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ Η ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑ 50 ΕΤΗ !! ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΑΞ !!  ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ …

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ;;

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ;;  

ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 :

ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΠΏΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣTA ΞΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ !!!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΑΡ. ΠΡΩΤ.6199/04-09-2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους προς την Πολιτεία.

1.2. Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το Ελληνικό Μεγαλείο.

 1.3. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη (υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει, για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία κληρονομιά μας.

 1.4. Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια κτίσματα όλων των ειδών.

1.5. Στον εκτός Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους μας.

 1.6. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.

 1.7. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας .

1.8. Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.

1.9. Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.

1.10. Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.

1.11. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό στο Παγκόσμιο στερέωμα

θα διοργανώσει, σχεδιάσει και αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.

Video: Εκδήλωση Διαμαρτυρίας στο Λονδίνο για την επιστροφή των Γλυπτών του ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Video: 3. Ο Πολιτισμός στην ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ – ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ PDF…

Η «Ε.ΣΥ. Ελλήνων Συνέλευσις» αναγγέλλει σε όλους τους πολίτες ότι διαθέτει στην διαχείρισή της ακίνητα για την δημιουργία αυτόνομων τοπικών οργανισμών «Ε.ΣΥ. Ελλήνων Συνέλευσις» και προσκαλεί τους πολίτες για την επάνδρωσή τους.

 

YouTube – Channel: EN NEA – WEB TV

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. – ΕΙΣΑΓΓ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ"Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Ε.ΣΥ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΑΣ

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

18:00 ΜΕ 21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 43 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ E-mail: 

esyneasionias@gmail.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

210 3009278 | 697 263 5770 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
697 174 0878 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Δημοσιεύτηκε από τον ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ "Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: