«ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ… ΞΑΝΑ»

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΚΆΠΟΙΟΣ ΜΕ ΡΏΤΗΣΕ… ΞΑΝΆ

– «ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΆΝΕΙ ΚΆΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ – Η ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ ΤΏΡΑ;»…

ΕΝΝΟΟΎΣΕ ΦΥΣΙΚΆ ΔΙΆ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΒΙΏΝΟΥΜΕ.
ΕΠΊΣΗΣ ΜΕ ΡΏΤΗΣΕ

– «ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ;»

ΑΣ ΑΠΑΝΤΉΣΩ ΣΦΑΙΡΙΚΆ ΛΟΙΠΌΝ

ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΟΥ ΌΛΟΙ ΈΧΟΥΝ ΠΆΕΙ ΜΕ ΒΟΎΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΕΊΤΕ ΑΠΟ ΆΓΝΟΙΑ ΕΊΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΕΊΤΕ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΕΡΕΎΝΗΣΑΝ. ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΊΟΥ ΠΟΥ ΆΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΈΣ ΌΛΕΣ
ΕΝΑ ΙΕΡΑΤΕΊΟ ΕΙΝΑΙ ΕΊΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΌΧΙ.


ΛΟΙΠΌΝ ΑΦΟΎ ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΕΚΤΕΛΕΊ ΜΈΣΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΉ ΟΝΤΌΤΗΤΑ Η ΣΎΝΟΛΑ ΝΟΜΙΚΏΝ ΟΝΤΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΦΈΡΝΕΙ ΑΥΤΌ / ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΉΜΕΡΑ ΒΙΏΝΟΥΜΕ… ΑΦΟΎ ΕΠΊΣΗΣ ΌΛΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΤΑ ΚΌΜΜΑΤΑ…

ΑΦΟΎ ΛΟΙΠΌΝ ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΩΣ ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΦΈΡΝΟΥΝ ΌΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΣΤΟ ΧΆΟΣ… ΚΙ ΕΣΎ ΠΟΥ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΣ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΆΝΕΙ ΚΆΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΏ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΈΜΑ ΣΩΡΡΑ Η ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΊΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΑΚΌΜΑ ΌΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΊΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΣΟΥ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΣΟΥ ΚΑΤΑ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ. ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗΝ ΨΉΦΟ ΣΟΥ ΆΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΌΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΈΡΝΕΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΊΟ ΤΟ ΊΔΙΟ Η ΚΑΙ ΑΠΈΧΟΝΤΑΣ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΛΟΓΏΝ ΑΚΌΜΑ ΕΠΕΙΔΉ ΤΟΥΣ ΒΑΡΈΘΗΚΕΣ.


ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΝ ΟΛΑ ΛΟΙΠΌΝ ΠΟΥ ΑΝΆΦΕΡΑ ΈΧΟΥΝ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ Η ΜΕ ΕΜΈΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Η ΈΝΑ ΜΌΝΟ ΣΎΝΟΛΟ Η ΚΙ’ ΌΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ;

ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΩ ΛΈΓΟΝΤΆΣ ΠΩΣ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΈΧΕΙ ΔΕΊΞΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΎΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ ΈΧΕΙ ΜΠΈΙ ΜΠΡΟΣΤΆ ΈΧΕΙ ΣΤΉΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗΣ ΜΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΕΊ ΌΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΠΆΡΟΥΝ ΘΈΣΗ ΝΑ ΔΗΛΏΣΟΥΝ ΠΑΡΌΝ ΕΓΓΡΆΦΩΣ.

ΝΑ ΔΗΛΏΣΟΥΝ ΠΑΡΌΝ ΩΣ ΥΠΌΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΠΆΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΏΣΟΥΝ ΓΝΏΣΗ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΝΑ ΦΤΆΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΌΝ ΣΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΆΜΕ ΜΕΣΩ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΉ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΜΑΣ.

ΝΑ ΕΛΈΓΞΟΥΜΕ ΤΙ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ ΣΤΑΜΑΤΟΝΤΑΣ ΤΟ.

ΤΌΤΕ… ΝΑ ΒΆΛΟΥΜΕ ΝΕΑ Η ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΘΕΜΕΛΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΜΑΣ…

ΝΑ ΔΏΣΟΥΜΕ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΕΛΆΦΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΔΕΣΜΆ ΠΟΥ ΥΠΈΦΕΡΑΝ ΜΕ ΆΜΕΣΗ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΚΆΘΕ ΧΡΈΟΥΣ ΜΕ ΆΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΉ ΣΕ ΚΑΘΕ Α.Φ.Μ. 20.000 ΕΥΡΏ ΔΙΑ ΑΡΧΉ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΑΡΧΊΣΟΥΝ ΤΑ 49.000 ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΆΜΕΣΑ ΈΤΟΙΜΑ ΔΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ, ΜΕ ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΆΡΕΙΟ ΠΆΓΟ.


ΒΛΈΠΕΙΣ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΈΜΑ ΣΩΡΡΑ Η ΜΌΝΟ ΣΩΡΡΑ… ΕΊΝΑΙ ΘΈΜΑ ΌΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΌ ΣΟΥ;;;
ΘΑ ΣΕ ΚΡΆΖΩ ΕΠΕΙΔΉ ΜΠΟΡΏ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ…


ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΜΕ ΛΟΙΔΟΡΕΊΤΕ ΜΕ ΠΕΡΙΓΕΛΑΣΑΤΕ ΧΛΕΥΆΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΕΊΛΗΣΑΤΕ
ΚΆΠΟΙΟΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΡΚΕΤΈΣ ΦΟΡΈΣ ΠΑΊΞΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΜΑΣ.


ΕΜΕΊΣ ΣΑΣ ΘΈΛΟΥΜΕ ΔΊΠΛΑ ΜΑΣ… ΕΜΕΊΣ ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΨΥΧΈΣ, ΌΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ. ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΌ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΎ. ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΚΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΔΏΣΕΙ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΚΙ ΕΓΏ ΚΙ ΕΣΎ ΚΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΚΌΜΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ ΜΕ ΕΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΌΛΩΝ.

ΔΙΑ ΑΥΤΌ ΣΕ ΚΑΛΏ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΩ ΣΥΜΒΑΤΉ ΨΥΧΉ Η ΠΟΛΛΈΣ Η ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΈΣ ΣΤΟΝ ΟΊΚΟ ΤΟΥ ΓΈΝΟΥΣ ΜΑΣ ΛΥΠΆΜΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑ ΝΑ ΠΩ ΑΠΟ ΕΥΓΈΝΕΙΑ ΜΌΝΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΎΡΙΟ ΘΑ ΒΙΏΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ.

ΑΛΛΑ ΑΛΉΘΕΙΑ… ΦΤΑΊΕΙ ΜΌΝΟ Η ΑΔΡΆΝΕΙΆ ΣΟΥ Η ΑΔΡΆΝΕΙΑ ΌΛΩΝ Η ΑΚΌΜΑ ΦΤΑΊΕΙ ΚΑΙ Η ΛΆΘΟΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΟΥ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ (ΜΑ ΚΥΡΊΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΊΧΟ ΜΟΥ ΑΦΟΥ ΓΡΑΦΩ ΕΓΩ)
Η ΛΆΘΟΣ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΦΥΣΙΚΆ. ΌΜΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΏ.
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΛΟΎΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΡΆΞΟΥΜΕ ΩΣ ΆΡΡΕΝΕΣ ΚΙ ΩΣ ΘΥΛΕΣ, ΜΑΖΊ ΣΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΧΡΌΝΙΑ.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΆΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΟΎΝ ΚΑΘΌΛΟΥ!!!


ΚΑΛΏ ΞΑΝΆ ΈΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΏΝ ΨΥΧΏΝ ΟΜΟΊΩΝ ΜΟΥ ΟΜΟΊΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ ΜΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΆΤΕ ΟΙ Α-ΡΥΘΜΌΙ ΔΕΝ ΛΈΝΕ ΠΟΤΈ ΨΈΜΑΤΑ.

ΌΣΟ ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ Α-ΜΕΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΟΛΌΤΗΤΑ ΓΈΝΟΣ ΩΣ ΆΡΡΗΤΟ ΕΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΎΝ ΟΎΤΕ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΟΎΤΕ ΕΛΛΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΜΑΤΑ

ΕΝΩΣΗ ΛΟΙΠΌΝ ΣΤΗΝ Α-ΛΉΘΕΙΑ
ΈΞΟΔΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΊΣΟΝ …ΈΞΟΔΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΉΘΗ
ΔΎΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΨΥΧΗΣ

ΠΗΓΗ:
ΝΙΚΌΛΑΣ ΑΡΓΥΡΟΎ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.»
ΤΗΛ: 693 45 88 552

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ…

Η «Ε.ΣΥ. Ελλήνων Συνέλευσις» αναγγέλλει σε όλους τους πολίτες ότι διαθέτει στην διαχείρισή της ακίνητα για την δημιουργία αυτόνομων τοπικών οργανισμών «Ε.ΣΥ. Ελλήνων Συνέλευσις» και προσκαλεί τους πολίτες για την επάνδρωσή τους.

 

YouTube – Channel: EN NEA – WEB TV


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:"Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Ε.ΣΥ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΑΣ

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

18:00 ΜΕ 21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 43 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231

!!! Ο ΧΑΡΤΗΣ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ε.ΣΥ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) – ΚΑΝΕ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ – + ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ-ΤΟΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. (ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: christos.kyr.d@gmail.com)


ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ E-mail: 

esyneasionias@gmail.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

210 3009278 | 697 263 5770 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
697 174 0878 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Δημοσιεύτηκε από τον ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ "Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: